FANDOM


Học viện mensa là trường đào tạo thiên tài. Học sinh không đăng ký hay thi vào mà trường tự tìm kiếm và tuyển.

Học viện được tài trợ bởi Tập đoàn ARIA. Các thành viên chủ chốt của tập đoàn đều là cựu học viên của học viện.

Học viênsửa

Thành viênsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên